Fri flyt for trafikken.
Bom stopp for beitedyr

Patenterte ferister fra Lonbakken er anbefalt av Statens Vegvesen og Vegdirektoratet som de eneste i Norge. Ferister har gjennom tre familiegenerasjoner vært vårt fremste signaturprodukt – og er i dag nær enerådende i Norge.

Varmforsinkede ferister fra Lonbakken sveises i hjertet av Gudbrandsdalen leveres ut fra hva som passer best for deg som kunde. Vi leverer også banebrytende Viltrist og Reinsrist for storvilt. Alle deler til feristen er lagervare og utskiftbare ved slitasje

Din kvalitetsgaranti: I Lonbakken lever vi av og for ferist – stål på oss!

Färister for alle behov og ønsker

Her kommer kort ingress

Ny färist

Ny färist

Verdensnyhet fra Lonbakken: Patentert viltrist som sikrer flyt i trafikken og bråstopp for elg, rein, rådyr og husdyr.

Les mer om våre ferister

Viltrist for storvilt

Viltrist for storvilt

Verdensnyhet fra Lonbakken: Patentert viltrist som sikrer flyt i trafikken og bråstopp for elg, rein, rådyr og husdyr.

Les mer om reservedeler

Begagnad färist

Begagnad färist

Alle deler i vår patentbeskyttede ferist har utskiftbare deler som vi lagerfører som hyllvare. Gammel eller ny ferist – vi har alltid delen du trenger.

Les mer om ekstrautstyr

Reinsrist

Reinsrist

Alle deler i vår patentbeskyttede ferist har utskiftbare deler som vi lagerfører som hyllvare. Gammel eller ny ferist – vi har alltid delen du trenger.

Les mer om ekstrautstyr

Ferist Fun Facts

Snart 9 000

ferister har Lonbakken levert siden den spede starten i 1957.

Absolutt 0

fartsbegrensning for trafikken – bråstopp for beitedyr i veibanen

Lonbakken er ENESTE

ferist anbefalt og godkjent av Statens Vegvesen og Vegdirektoratet

Over 300 000

løpemeter stålrør er montert i Lonbakken sine ferister gjennom sju tiår.

Over 10 millioner

kroner er Lonbakken sin årsomsetning på ferister.

Rundt 95 %

av alle nye ferister i Norge er levert av Lonbakken