Bærekraft

Lonbakken setter mye inn på å være markedsledende innen bærekraft i våfr bransje. Vi er sertifisert miljøfyrtårn og tar mål av oss til å levere bærekraft i alle ledd. Vi er sertifisert for å levere livsløpsregnskap på alle våre produkter og har dette som fast dokumentasjon på våre standardprodukter.

EVIG OG TRO: Nasjonalhelligdommen Dovrefjell skal være der for evigheten – til glede for nye generasjoner uten å forringe naturgrunnlaget for årtusengammel villreinstamme og skjør høyfjellsnatur. Løsningen ble skreddersveiste stålkonstruksjoner fra Lonbakken – utført med respekt og ærbødighet . Takk for tilliten.

I tre generasjoner har vi i Lonbakken hatt neste generasjon i tankene. I dag mer enn noensinne.

Lonbakken sitt virke er en kombinasjon av industri og håndverk. Gjennom tre generasoner har familiebedriften utviklet og levert innovative og varige løsninger i stål og sveis tuftet på lokal tilhørighet, arbeidskraft og fagkompetanse.

Leveranser fra Lonbakken har ekstremt lang levetid, høy bruksverdi og er utført i rene naturmaterialer som stål, jern og glass.

Lonbakken bidrar til utvikling av lokale arbeidsplasser, verdiskapning og kompetanse, og er en en svært aktiv støttespiller og bidragsyter i lokalsamfunnet. Resultatet er store og positive ringvirkninger for nåværende og kommende generasjonar av gudbrandsdøler.

Rekkverk hjørne

GRØNT SKIFTE: Serveringsstedet Avdemsbue ligger innunder Dovrefjell og err konstruert for å gi livsgrunnlag og gleder for nye generasjoner på gården og ved matfatet.

Ferist

Restaurert ferist og innbyttegaranti

Lonbakken gir innbyttegaranti på alle våre ferister. Vi tilbyr både innbytte og rent kjøp. Brukte ferister blir restaurert på følgende vis: 

 • Braketter, fundamentsplater og rør som har fått seg en trøkk blir skiftet 
 • Overflaten blir malt med kaldforzinking (Zinga) som holder offshorestandard
 • Standarden på feristene vi reparerer ligger helt opp mot nye

Vinn-vinn for miljøet, lommeboka og fornuften.

  Livsløpsregnskap på alle leveranser

  En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

  Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Lonbakken leverer prosjektspesifikk EPD om ønskelig, og ALLTID på våre standardprodukter!

  Portrett Håvard Lonbakken
  Ferist

  Sertifisert Miljøfyrtårn

  Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats.

  Miljøfyrtårn er den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU-kommisjonen. Anerkjennelsen er bevis på at ordningen har standard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

  Lonbakken Mekaniske er sertifisert som Miljøfyrtårn – og bruker aktivt rammeverket for å forbedre bærekraften i vår virksomhet og våre produkter.

  Lokal produksjon

  I Lonbakken er vi stolte av røttene og produksjonen vår i hjertet av Gudbrandsdalen. Her har vi bygd opp sveiselag, produktportefølje, kompetanse, kundekrets og topp moderne produksjonsfasiliteter gjennom tre generasjoner. Vi ser ingen grunn til å endre på suksessoppskriften – faktisk skal vi tvert i mot erobre nye markeder med den:

  Made in Gudbrandsdalen – always and forever!

  Portrett Håvard Lonbakken
  Portrett Håvard Lonbakken

  Samfunnsengasjement

  Vi mennesker og gudbrandsdøler er alle i samme båt. I Lonbakken bidrar vi etter beste evne og på mange vis som sponsor, samarbeidspartner og støttespiller for lokal aktivitet og engasjement.

  Til det beste for samfunnet, oss og de som kommer etter oss.