Sertifiseringer og dokumentasjon

Lonbakken har toppet sveiselaget med sertifiserte fagfolk i alle ledd. Her finner du sertifiseringene våre. 

SKREDDDERSVEIS: Konstruksjonen av Viewpoint Snøhetta krevde som mange andre av Lonbakken sine prosjekter sertifisering på høyt nivå. 

Våre sertifiseringer – din kvalitetsgaranti

Sentral godkjenning

Direktoratet for byggkvalitet

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver et foretaks seriøsitet og faglige kompetanse.

Sentral godkjenning en generell prekvalifisering av et foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11.

 

Nordcert ISO & EN

Stål EXC 3 og Aluminium EXC 2

NS-EN 1090-1 er en harmonisert standard som angir krav til utførelse av lastbærende komponenter i stål eller aluminium, krav som må tilfredsstilles for at komponenten skal være i overensstemmelse med EUs byggevaredirektiv, inkludert krav til CE-merking.

NS-EN 1090-1 gjelder i utgangspunktet for alle prefabrikkerte stålkonstruksjonene med bærende funksjoner. Den refererer normativt til NS-EN 1090-2 og NS-EN 1090-3, som betyr at del 1 krever at kravene i del 2 og del 3 er oppfylt.

 

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Miljøfyrtårn er den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU-kommisjonen. Anerkjennelsen er bevis på at ordningen har standard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

StartBANK

StartBANK administreres av Achilles og brukes av en rekke innkjøperorganisasjoner til å håndtere leverandørinformasjon og risiko, samt å sørge for at de utelukkende bruker seriøse leverandører. StartBANK-nettverket gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører.

 

Statens vegvesen

Feristpatenten vår er ledende på markedet, og har en egen spesifisert godkjenning hos Statens Vegvesen/ Vegdirektoratet.

International Welding Technologist

Vår prosjektleder har gjennom ordningen Internasjonal sveiseteknolog sertifisert sine ferdigheter og tekniske kunnskaper innen planlegging, utførelse, overvåking og testing av oppgavene og ansvaret innen sveisefabrikasjon.

ISO 3834-2

Standarden NS-EN ISO 3834 skal sikre at kvaliteten opprettholdes innen sveiseutførelse, og beskriver hvordan man bygger opp et styringssystem i utføring av ulike sveiseapplikasjoner.

EPD

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Vi leverer prosjektspesifikk EPD om ønskelig, og ALLTID på standardprodukter!

Vi tilbyr

5

Sveisere med tilsammen 35 sertifikater for ulike typer sveisemetoder

5

CE-merking og Sentral godkjenning

5

Internasjonalt sertifisert CNC-operatør

5

Prosjekteringskompetanse

5

Internasjonalt sertifisert prosjektleder