Fri flyt for trafikken.
Bom stopp for beitedyr

Patenterte ferister fra Lonbakken er som de eneste i Norge anbefalt av Statens Vegvesen og Vegdirektoratet. Ferister har gjennom tre familiegenerasjoner vært vårt fremste signaturprodukt – og er i dag nær enerådende i Norge.

Ferist til folket – stål på oss!

BESTSELGER: Lonbakken har snart produsert 10 000 ferister – og gir investeringen din evig liv med innbyttegaranti .

Ferist

Varmforsinkede ferister fra Lonbakken produseres i hjertet av Gudbrandsdalen.

Vi leverer ferister i ulike størrelser, men primært 4,5 meter og 2 meter i kjøreretningen.

Våre ferister sendes ferdig montert og klare for å raskt legges ned i opparbeidet grunn. Ved å benytte ferist med stålfundament unngås lange avbrudd med forskaling, armering, støping og tørking. Vi leverer også ferister tilpasset for betongfundament. Begge fundamentstypene ivaretar behovet for evakuering for smådyr.

Alt stål er varmgalvanisert etter NS EN 1461 i materialkvalitet S355J2 og har en forventet levetid på 30 år (Livslängdsklass L30). Feristene kan leveres for 8-10 tonns akseltrykk (Bärighetsklass BK1). Ved behov tilpasses feristens konstruksjon for større akseltrykk og påkjenning.

Reservedeler og ekstrautstyr

Ferister fra Lonbakken leveres ut fra hva som passer best for deg som kunde. Alle deler til feristen er lagervare og utskiftbare ved slitasje.

Vi leverer også banebrytende Viltrist og Reinsrist for storvilt. 

Reservedeler ferist

Reservedeler ferist

Alle deler i vår patentbeskyttede ferist har utskiftbare deler som vi lagerfører som hyllvare. Gammel eller ny ferist – vi har alltid delen du trenger.

Les mer om reservedeler

Ekstrautstyr til ferist

Ekstrautstyr til ferist

Vi leverer vinterdeksel til alle nyere ferister og deksler til eldre. Tverrgrinder, grinder og porter i ulike bredder og høyder. Du kan også få gangpassasje ved siden av feristen.

Les mer om ekstrautstyr

Viltrist for storvilt

Viltrist for storvilt

Verdensnyhet fra Lonbakken: Patentert Viltrist som sikrer flyt i trafikken og bråstopp for elg, rein, rådyr og husdyr.

Les mer om viltrist

Reinsrist

Reinsrist

Verdensnyhet fra Lonbakken: Patentert Reinsrist som sikrer flyt i trafikken og bråstopp for reinsflokken eller enkeltdyr.

Les mer om reinsrist
Ferist med sau i forgrunn

Restaurert ferist

Nesten god som ny! Vi tar gjerne inn brukte, ødelagte eller overflødige ferister - og selger dem igjen etter vel utført restaurering!

De siste årene har vi hatt stor suksess med å kjøpe brukte ferister fra både privatpersoner og bedrifter, og restaurerer de til å bli omtrent som nye - bare rimeligere. Kjøper du ferist fra Lonbakken så gir vi deg innbyttegaranti.

Lonbakken – bærekraft i alle ledd.

Lonbakken Mekaniske | Etablert 1957

Ferist – Lonbakken sitt svar på binders og ostehøvel

Lonbakken og ferist er for mange to sider av samme stålrør. Årsaken heter Reidar. Allerede i 1958 – året etter at han startet opp Lonbakken Mekaniske – kom den første forespørselen om å lage ei fe-rist skrevet med bindestrek og sveist med stålrør. Konstruksjonen og effekten ble såpass god at Reidar og kona Inga på kveldstid håndskrev 700 brev og sendte ut tegninger av ferist til kommuner og andre mulige kunder i Norge. Et industrieventyr var født – og selv om Reidar har forlatt sveisehallen for godt, lever hjertebarnet hans videre: Patentert ferist fra Lonbakken – suveren markedsleder og i dag forfar til verdensnyhetene Viltrist og Reinsrist.

Gründer Reidar Lonbakken (1931–2015)

Ferist fun facts

Snart

1

ferister har Lonbakken levert siden første prototype sveiset i 1957.

Absolutt

20

fartsbegrensning for trafikken - bråstopp for beitedyr i veibanen

Lonbakken er

ENESTE

ferist anbefalt og godkjent av Statens Vegvesen og Vegdirektoratet

Over

1

løpemeter stålrør er montert i Lonbakken sine ferister gjennom sju tiår.

Over

1

kroner er Lonbakken sin årsomsetning på ferister.

Rundt

1%

av alle nye ferister i Norge er levert av Lonbakken

I kuriket

INDIA

hvor kua er et hellig dyr er ferister luksusfasiliteter foran hoteller og prestisjebygg.

Stedsnavnet

KIRKERISTEN

foran Oslo Domkirke kommer av at det tidligere var ferister der for å hindre dyr i å streife inn i kirkegården.