Ledige stillinger

Ledig stilling plate- og sveisearbeider

Hos Lonbakken blir du del av et solid og godt skolert arbeidslag som garanterer for kvalitet og leveransepresisjon. Vi er et ambisiøst produksjonsmiljø som er «inne i varmen» hos flere store nasjonale aktører innen både offentlig sektor og privat næringsliv. Bedriften...

les mer

Livsløpssregnskap på alle leveranser

Lonbakken er sertifisert for EPD.  En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende...

les mer