Bekkelaget renseanlegg

Oslo kommune sitt største miljøprosjekt noensinne – og Lonbakken sitt mest omfattende oppdrag.

VANNLAND: Bekkelaget renseanlegg er blant de største i Norge – og skal håndtere avløpsvann for en halv million mennesker. 

Bekkelaget renseanlegg

Et av Norges største renseanlegg, og Oslo kommune sitt største miljøprosjek. Med en ramme på oppunder 3 milliarder kroner utvides anlegget til å håndtere avløpsvann for 500 000 personer. Slik blir det oppdrag av, og Lonbakken er med på sveiselaget på sjuende året med stadig nye leveranser:

  • Leveranser i syrefast stål og aluminium
  • Alt fra store trapper til innstøpningsgods og mindre detaljleveranser
  • I senere tid også en del leveranser rettet mot selve rørnettet/rørkonstruksjonene
  • Mye sertifisert og kompleks TIG-sveising

Stålkonstruksjoner: Lonbakken
Oppdragsgiver: AF Gruppen, NCC og Bevas

Grunnet strenge sikkerhetstiltak har vi ikke tillatelse til å publisere ytterligere bilder av leveransene til Bekkelaget renseanlegg. 

Ferist