Kvam bru

Vinner av «Vakre vegers pris» med god grunn – Kvam bru er selve kronen på verket i bygging av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen

LØFTER EUROPAVEIEN: Kvam bru og Gudbrandsdalslågen i all sin samstemte prakt – med stålarbeid levert av Lonbakken.

Kvam bru i Gudbrandsdalen

Like siden siden siste istid har folk og fe reist gjennom Dalens Dal. Like lenge har turen vært kronglete og tidkrevende. Gjennom Norgeshistoriens største veikontrakt skulle 16 kilometer ny tofeltsvei med tunnell, fire bruer, 17 overgangsbruer og underganger bygges. Kronen på det prisvinnende verket ble Kvam bru – med en rekke arbeider utført av Lonbkken:

  • Innvendig skjelett i tårn
  • Sparerør til betong
  • Platedeksel til kabelføring til underside av bru
  • Sveising av wirefester

Stålkonstruksjoner: Lonbakken
Oppdragsgiver: Implenia og K.A. Aurstad

Ferist

Bildetekst

Bil kjører over ferist
Sveis