Munchmuseet

26 trappekonstruksjoner på totalt 85 tonn stål levert i ikoniske Munchmuseet i Oslo.

LANDEMERKE: Munchmuseet har bidratt til å sette Oslo på verdenskartet. Hvert eneste trappetrinn er sveiset og levert av Lonbakken.

Munchmuseet i Oslo

Maleren Edvard Munchs testamentariske gave til Oslo kommune omfattet rundt 1 100 malerier, 15 500 grafiske blad fordelt på 700 motiver, 4 700 tegninger, samt seks skulpturer. I tillegg kom nesten 500 trykkplater, 2 240 bøker, notatbøker, dokumenter, fotografier, verktøy, rekvisita og møbler. Det skal et enormt bygg til for å huse og formidle denne unike samlingen – og Lambda er nettopp det: Enormt.

Lonbakken leverte 28 trappeløp hvor hver seksjon i gjennomsnitt veide oppunder 2 tonn. I tillegg kom en del mindre spesialleveranser.

Trappekonstruksjoner: Lonbakken
Arkitekt: Abalos Herreros Arquitectos
Oppdragsgiver: Veidekke

Ferist

SISTE SKRIK: Mange av konstruksjonene i Munchmuseet er banebrytende og komplekse – og ble forløst med Lonbakken som storleverandør.

Bil kjører over ferist
Sveis
Bil kjører over ferist